Devlet Destekleri

Hariçte işleme belgesi, dahilde işleme belgesi, yatırım teşvik belgesi, dış ticaret müsteşarlık destekleri ve KOSGEB destekleri gibi konularda size hizmet verebiliyoruz.

Hariçte İşleme İzin Belgesi

Yurtdışına hammadde ihraç ederek işlenmiş maddeyi geri ithal edecek firmalara imkan sağlaya nbelgedir.

detaylı bilgi »

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenen ve Gümrük ve KDV muafiyetli ithalat ve/veya yurt içi alımlara imkan sağlayan belgedir.

detaylı bilgi »

Yatırım Teşvik Belgesi

Yeni üretim tesisi kurmak, büyütmek, isteyen firmalar için düzenlenen belgedir.

detaylı bilgi »

KOSGEB Destekleri

KOSGEB Destekleri ile ilgili bilgileri içerir.

detaylı bilgi »